Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Blue Color & Safety.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf We Work Heart niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing bij deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: “klant”, “u” en “uw” verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “onze” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Tenzij anders vermeld, bezitten We Work Heart en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op We Work Heart. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen vanuit We Work Heart voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Het is verboden om:

  • Materiaal van We Work Heartopnieuw publiceren
  • Materiaal van We Work Heartte verkopen, verhuren of in licentie geven
  • Materiaal van We Work Heartte reproduceren, dupliceren of kopieeren.
  • De inhoud van We Work Heartte herdistribueren

Deze verklaring begint op op genoemde datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. We Work Heart filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen geven niet de standpunten en meningen weer van We Work Heart, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die zijn mening en mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is We Work Heart niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of de verschijning van de Reacties op deze website.

We Work Heart behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

  • U heeft het recht om opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
  • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
  • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt;
  • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te werven of te promoten.

U verleent We Work Heart hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.